top of page
Dataskyddspolicy

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din personliga integritet. Vi samlar endast in personlig information som behövs för att vi ska kunna utföra våra tjänster till dig. Här beskrivs vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, som till exempel vår kassa och kundportal, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt. Exempel på när är:

 • När du handlar i en av våra butiker

 • När du använder vår kundportal eller app

 • När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida

 

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp på vår webbsida, när du väljer att betala med ett betalningsalternativ, när du kontaktar oss eller någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information som du ger till våra betalpartners. Betalar du med t.ex. PayPal så samlar de utöver person och kontaktinformation även in:

 • Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp, väljer att betala med ett av de betalningsalternativ som finns eller annat), kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

 • Historisk information - dina köp, betalnings- och kredithistorik.

 • Information om hur du interagerar med webbtjänsterna - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

 • Geografisk information - din geografiska placering.

 

Hur hanterar vi din information?

När du handlar med oss i en butik behöver vi veta vem du är och vart du vill att dina varor ska levereras. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att slutföra ditt köp och för att butiken ska kunna hantera din beställning, utan också för att förebygga bedrägeri och uppfylla juridiska krav. T.ex. kan leveransadress och fakturaadress ibland vara olika.

När du anger dina personliga uppgifter som namn, adress osv. som sedan lagras i vårt system, så kan den informationen lagras på fler än ett ställe. Uppgifter som du anger vid betalning till PayPal kommer att sparas av PayPal, och vara tillgängliga för oss att komma åt via vårt PayPal konto. Samma gäller när du väljer att betala med KLARNA, de sparar uppgifter om dig som vi har åtkomst till. För KLARNA gäller också att STRIPE används, så dina uppgifter finns även där. Uppgifter som du anger vid beställning av varor såsom vad som beställs, ditt namn, adress osv. lagras i vårt e-handelssystem. Dessutom sänds mail till vårt system om att du lagt en beställning, varför uppgifterna även kommer att finnas tillgängliga för oss i vårt mailsystem. Din beställning kommer också att lagras anonymiserat i Google Analytics, så att vi där kan se hur mycket som beställts, och när. Beställningsuppgifter med/utan namn kan vi också vid behov exportera ut till en fil, som sedan importeras till analysprogram för vidare bearbetning. Din e-post adress använder vi i mailkommunikation med dig, och skickade samt mottagna mail sparas i vårt system i minst 5 år. Vi använder också din e-post adress för massutskick, sk. Nyhetsbrev, och där använder vi en tredjepartstjänst dit vi kopierar din e-post adress och namn. Vi kan göra en sökning i våra IT system på dina personliga uppgifter för att i övrigt se om dessa har blivit lagrade på fler ställen än vad som beskrivs ovan.

Vad gör vi med din information?

Vi tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Kommunicera med dig

Vi kan komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat vår kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att informera oss det via mail.

 

Personlig information på Sociala media

När du gillar oss på social media får vi tillgång till de uppgifter du lämnat ut till "social-media-leverantören" som är specificerade att vara tillgängliga publikt för alla. Det sker också om en konversation oss emellan sker på sociala media. Dina personliga uppgifter som är publikt tillgängliga på social media kan komma att användas av oss för att förbättra våra tjänster.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 

Transportföretag

Vi använder dina personliga kontaktuppgifter när vi registrerar försändelsen med de varor du beställt hos våra transportföretagspartners. Det krävs för att du ska få dina varor. Transportföretaget ansvarar sedan för hur de lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 

Automatiserade tjänster för mass-mail

Vi använder oss av ett molnbaserat system för att effektivt kunna sända s.k. nyhetsbrev till våra kunder. Vi importerar namn och e-post adress från de beställningar som vi fått, samt ifrån listan på kunder som självmant valt att registrera sig som kund hos oss till detta system. Vår partner ansvarar för lagring och hantering av dina personuppgifter i deras system. Vi kan ändra och radera uppgifter på enskilda personer, i den/de kontaktlistor vi skapat själva i det här systemet. Du som individ har rätt att anmäla att du inte vill ha nyhetsbrev från oss, och om du gör det via länken i nyhetsbrevet (rekommenderas) så taggas du för detta, men dina kontaktuppgifter ligger kvar hos vår partner (och hos oss).

 

Leverantörer och underleverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

 

PayPal

Vi kan komma att dela till PayPal sådana personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna utföra och administrera ditt köp, inklusive för hantering av tvister. För de personuppgifter som delas med PayPal gäller deras dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

 

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

 

Avyttring

Vi kan komma att dela din information till tredje part:

 • För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

 • Om vi eller en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

 

Försäljning av personuppgifter

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi är fast beslutna att alltid skydda din data, och vi kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. Du har rätt att få den här typen av uppgifter som mest en gång per 12 månader.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att ditt persondata inte längre är nödvändigt för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kan komma ifrån bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från lagstiftning vad gäller konsumenträtt.

 

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att våra webbplatser ska fungera. 

Sagablue är ett varumärke som ägs av Essics ek.för., organisationsnummer 769624-6979.

Vårt säte är Helmer Osslundsväg 4, 864 32 Matfors.

Mailadress: kundservice@sagablue.se

Telefon: 08-559 22 308

Policyn uppdaterades 2020-02-07

Snabba leveranser - Personlig Service - Gåva för alla köp över 1200 kr

bottom of page